Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Cesta k lidskému zatracení - 1. jednání / 6. - 7. obraz

5. 09. 2017 15:04:37
V šestém a sedmém obrazu se policisté pokusí ukrýt před rozkazy, aby nemuseli vraždit. Objeví se na faře, kde budou vést dialog s místním farářem o spáse a morálce. Délka tohoto textu je cca 10 min.

Jednání první / obraz šestý

KURT GEMEIER a FRITZ ZERBST přelezou zeď. Objeví se na zahradě místní fary. FARÁŘ zrovna sedí na zahradě se služebnou a malou holčičkou. Jakmile zahlédnou uniformované muže, obě ženy utečou do domu.

FARÁŘ

Příšli jste do domu páně. Skloňte zbraně!“

FRITZ ZERBST

Pardon, ale když přelízáte zeď, tak vám zbraň překáží.“

KURT GEMEIER

Odpusťte, otče, hledáme zde ochranné přístřeší.“

FARÁŘ

Před čím, drahý synu? Vnikli jste do této země jako barbarští válečníci do Říma a bezuzdně zde pleníte!“

FRITZ ZERBST (uchechtne se)

My máme zbraně a vy na nás tady řvete?“

KURT GEMEIER (naznačí rukou, aby jeho přítel mlčel)

Počkej, Fritzi. (Potom se otočí s vlídným úsměvem k FARÁŘOVI.) Nezlobte se, otče, ale snažíme se schovat před rozkazy.“

FARÁŘ

To je zajímavé, vezměte místo a povyprávějte mi, co se děje!“

FRITZ ZERBST

Odpusťte, ale copak nevíte, co se děje ve vesnici?“

Promluví opatrně, jako by si uvědomil, že udělal chybu, když zprvu jednal s farářem příliš neurvale.

FARÁŘ

Bohužel vím, mé srdce krvácí, když mé uši dopřávají sluchu z ulic.“

KURT GEMEIER

Proto jsme tady, otče. Úkoly, které nám byly uděleny, jsou strašlivé.“

FARÁŘ

Povídej, synu.“

KURT GEMEIER

Všechny Židy z ghetta musíme popravit.“

FARÁŘ (vloží si hlavu do dlaní)

Bože, to je nelidské. Kolik zla je schopný člověk ještě zplodit?“

KURT GEMEIER

Otče, vy v dnešní době ještě věříte v Boží moc? Já jsem křesťan, ale víru ztrácím.“

FARÁŘ

Počkej, synu! Agniezsko (zakřičí) !“

Na zahradě se objeví hospodyně.

AGNIEZSKA, hospodyně

Přejete si, velebnosti!“

FARÁŘ

Přines nám tři skleničky a mešní víno!“

AGNIEZSKA

Ale to přece...“

FARÁŘ (Prosbu pronese vlídně, avšak se se slyšitelným naléháním.)

Prosím!“

AGNIEZSKA se otočí a odejde, přičemž si hudrá pod vousy, že je hřích plýtvat mešní víno pro nacistické okupanty.

KURT GEMEIER

Jste laskav.“

FARÁŘ (vlídně se usměje)

Kde jsme to skončili?“

FRITZ ZERBST (nejistě)

Že neexistuje Bůh..., otče.“

FARÁŘ

Jak jste k tomu dospěli?“

KURT GEMEIER

Otče, teď jsem vám řekl, že máme vraždit z důvodu, který nám není znám! Chtěl by tohle Bůh, abychom se takhle chovali.“

Na zahradě se objeví AGNIEZSKA, jež nese na tácu karafu vína a skleničky pro osazenstvo.

AGNIEZSKA

Tak tady to je.“

FARÁŘ

Bůh ti to oplatí.“

FRITZ ZERBST, KURT GEMEIER

Děkujeme!“

FARÁŘ

Vraťme se k vašim pochybám. Ty jsi říkal...“

FARÁŘ povytáhne obočí, protože neví, jak se muži jmenují, z toho důvodu se na oba tázavě dívá.

FRITZ ZERBST

Nadstrážmistr Fritz Zerbst.“

KURT GEMEIER

Gemeier, Kurt Gemeier.“

FARÁŘ

Těší mě, mé jméno je Benedykt a jsem knězem ve zdejší farnosti. Nicméně vrátím se k vašim pochybám, protože mi přijde, že jste na cestě, ale překážky, které vám jsou kladeny, nejste schopni překročit!“

KURT GEMEIER

Ustát vraždění? Jak se s tím mám vyrovnat? Mám malou holčičku a manželku, vždyť já se jim nedokážu podívat do očí, jestli se vrátím.“

FARÁŘ BENEDYKT

Příteli, hledáte cestu k Bohu a to je jeden ze znaků Boží přítomnosti.“

FRITZ ZERBST (nechápavě civí)

Jak to?“

FARÁŘ BENEDYKT

Našeho srdce, nejhlubšího nitra, se dotýká Bůh. Máte svědomí, které bojuje proti bezpráví. Máte smysl pro cit a spravedlnost, Stvořitelův dar pro lidi.“

KURT GEMEIER

Jenže my jsme tak bezcitní, to se přece Bohu nebude líbit.“

FARÁŘ BENEDYKT

Kurte, Bůh nás stvořil svobodné a kriticky smýšlející, proto existuje peklo. Bůh nás nechce ovládat, miluje nás, a dává nám šanci rozhodnout se proto, abychom byli lepší. Nikoho nenutí.“

KURT GEMEIER (klidně, leč smutně)

Jenže my už jsme v pekle, nedokážu si představit, že je něco horšího než tohle.“

FARÁŘ BENEDYKT

To jsi pochytil přesně. Peklo je totiž přítomno dnes všude kolem nás, protože se člověk uzavřel Bohu, žije v sobectví a páchá zlo.“

FRITZ ZERBST

Jak s tím ale bojovat?“

FARÁŘ BENEDYKT

Pokud se peklo objevilo na zemi, musí ten, co věří v Boží prozřetelnost nechat Boha promluvit svými skutky.“

KURT GEMEIER

A má to smysl?“

FARÁŘ BENEDYKT

Kurte, ty jsi křesťan, viď? (KURT GEMEIER přitaká na znamení souhlasu.) Proto ti nemusím říkat, že existuje něco jako poslední soud. Až zemřeme, setkáme se s Bohem, on nám potom náš život sečte a rozhodne o naší spáse, jenže spása není automatická, teď třeba když pochybuješ a pokládáš si otázky, hledáš cestu k Bohu. Pokud se jí vzdáš, Hospodinovi se vzdálíš. Spása je proto v naději. V Janově Evangelium je napsáno, že Kristus sestoupil na tento svět, abychom měli život a měli ho v hojnosti. My nemůžeme být sobečtí, naopak musíme pomoci Bohu udržet svět lepší a bojovat se zlem.“

KURT GEMEIER

Ale jak, já nemám na vybranou, nemůžu se pustit proti mašinérii, která chce jen vraždit. Já chci vidět moji dcerku a mou milovanou manželku! Miluju je! Prosím, poraďte?“

FARÁŘ BENEDYKT

Víš, já mám nejraději Janovo evangelium, které jsem ti již citoval. Bibli by správný duchovní měl číst neustále dokola, ale pasáže z Jana jsou nejinspirativnější částí Božího slova. Moment!“

Nahne se pod stůl a vytáhne odtamtud Bibli. Začne listovat a po chvíli se rozečte.

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.“

KURT GEMEIER

To je hezké, otče, ale moc vás nechápu.“

FARÁŘ BENEDYKT

Jsi pastýř své rodiny, kterou miluješ a položil bys za ni život, ale ona je daleko. Nemůžeš se o ní starat, ale až se vrátíš, musíš být srdcem u nich, nesmíš tady přežít a zároveň přijít o srdce. Musíš se vrátit jako celý člověk.“

KURT GEMEIER

Nezlobte se, ale nemůžete mi říct na rovinu, co mám udělat?“

FARÁŘ BENEDYKT

Bojuj se zlem ve svém srdci a naopak najdi Boží lásku a udrž zdravou mysl, aby tohle peklo, v němž žijeme, bylo snesitelnější pro náš život. Pokud necháš zázrak Božího milosrdenství v sobě vykvést, můžeš reálně lidem v těžké situaci pomoci.“

FRITZ ZERBST

Nezlobte se, ale vůbec sem neměl tucha, o čem ste kecal.“

KURT GEMEIER

Já ano, ale bude to nesmírně složité, jste moudrý člověk. Děkuji.“

FARÁŘ BENEDYKT

To je moje práce, jsem přece služebník Boží na zemi.“

Zazní hlasité zaklepání na farní dveře. Služebná jde otevřít. Během chvíle dovede na zahradu MAJORA KÄMPFA. Tomu padne pohled na oba policisty.

MAJOR KÄMPF

Co pohledáváte v domě páně!!“

Oba nadstrážmistři na sebe vyděšeně koukají, aniž jsou schopni odpovědět.

FARÁŘ BENEDYKT

Hledají zde příslušníky židovského národa, ale už jsem jim vysvětlil, že tady nejsou na správné adrese.“

MAJOR KÄMPF (otočí se k policistům)

Jak si dovolujete otravovat ctihodného otce?“

FARÁŘ BENEDYKT

Neotravují! Naopak chovali se jako skuteční gentlemani.“

MAJOR KÄMPF

Dobře, budu věřit vaším slovům, ctihodný otče. Ale vy dva (zahřmí) okamžitě na náměstí, je tam potřeba každá ruka.“

FRITZ ZERBST a KURT GEMEIER zasalutují a odběhnou pryč. MAJOR KÄMPF si bez vyzvání sedne na místo, kde seděl Fritz Zerbst a FARÁŘ BENEDYKT jej napodobí.

MAJOR KÄMPF

Proč tu jsou tři skleničky?“

FARÁŘ BENEDYKT

Měl jsem návštěvu, ale utekli zpátky do svých domovů! Hospodyně ještě nesklidila ze stolu.“

MAJOR KÄMPF

Aha.“

FARÁŘ BENEDYKT

Co potřebuješ, synu?“

MAJOR KÄMPF

Vyzpovídat se. Naším úkolem je provést exekuci všech Židů, co se nachází na území Józefówa.“

FARÁŘ BENEDYKT

Jistě, synu, pověz mi ale, co tě tedy přesně tíží.“

MAJOR KÄMPF

Toho je tolik, že nevím, od kterého konce můžu začít.“

FARÁŘ BENEDYKT

Synu, věř mi, že ti budu trpělivě naslouchat.“

Na chvíli se mezi oběma rozhostí ticho. FARÁŘ BENEDYKT bedlivě hledí skrze MAJORA KÄMPFA, jenž se nervózně vrtí na židli. Farářův hlas je nepřítomný, jako by vystupoval z hlubin svých myšlenek.

Nikdy totiž nevíš, kdy i Bůh bude potřebovat pomoc z legie smrti, aby zachránil život nevinných.“

MAJOR KÄMPF

Co prosím? Nezlobte se, ctihodný otče, ale nerozumím vám, jsem jenom prostý policista.“

FARÁŘ BENEDYKT

Budu potřebovat pravděpodobně tvou pomoc!“

MAJOR KÄMPF

Co mám udělat?“

FARÁŘ BENEDYKT (šibalsky se usměje)

Prvně se vyzpovídej a obnaž před Bohem. Potom se můžeme bavit dál.“

MAJOR KÄMPF

A rozhřešení bude?“

FARÁŘ BENEDYKT (sklesle)

To asi ne, nyní ovšem mluv.“

MAJOR KÄMPF

„Říkal jsem si to.“

Jednání první / obraz sedmý

FRITZ ZERBST a KURT GEMEIER plouživým krokem přichází opět na náměstí.

FRITZ ZERBST

Doufám, že nám to taťka Kämpf nedá sežrat.“

KURT GEMEIER

Ten má problémy sám se sebou, toho bych neřešil. Spíš musíme vyřešit, jak se držet dál od malýho Goebbelse.“

FRITZ ZERBST (podívá se kolem sebe)

Zapojíme se do hlídání, beztak si nás nikdo nevšimne. Viděl si sám, že tolik lidí důstojníci neohlídají.“

KURT GEMEIER

Máš pravdu, hele tam u té skupiny stojí jenom jeden...“

FRITZ ZERBST mu skočí do řeči, protože v dáli uslyší přicházející hlasy. Jeden z nich patří Horstu Dahlmeierovi, malému Goebelsovi.

FRITZ ZERBST

Jdeme tam!“

Na scéně se objeví tři muži. První dva si spolu povídají a ten třetí jde několik kroků za nimi.

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Zatím vše pokračuje podle představ, nemyslíte?“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

To bych neřekl, poručíku, právě jsem se vrátil z popraviště na okraji lesa!“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Copak se tam děje?“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Popravy postupují pomalu. Hodně vojáků nezvládá střílet pořád dokola. Je to nápor na nervy.“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Schweinerein, jak je možný, že tak selhávají?“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Kolik jste jich zastřelil vy, poručíku? Kolika lidem jste se díval do tváře v poslední vteřině?“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Dejte si pozor na jazyk, podporučíku! Mohl bych to brát tak, že mne obviňujete ze zbabělosti! Nezapomeňte, že mám vyšší hodnost!“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL (neoblomně)

Nejsem tady, abych se s vámi hádal, ale abychom řešili problémy. Mám několik úkolů: Za prvé mám tady 300 pracovních Židů, které musím rozdělit do místních státků a dílen, zejména nás otravuje nějakej majitel pily, pro něho jsem už vyčlenil támhle tu skupinu třiceti pracovních Židů (ukáže směrem k hlídaným čekatelům na smrt); za druhé potřebuju zajistit příděl alkoholu, abychom splnili rozkazy; za třetí...“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER (přeruší ho)

Já ale nemám tady na starosti zásobování.“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

To vím, ale potřebuju taky další vojáky, kteří většině mužům dají volno. Budete se asi divit, ale na popravištích jsou přetíženi.“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Výborně, vezměte si tady několik mužů dle svého výběru. Já přijdu potom osobně dohlédnout na hladký průběh akce, ale prvně rozdělím rozkazy.“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Já musím prvně zařídit ten příděl alkoholu a ty práce schopné Židy.“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

To vše zařídím za vás, drahý Paule!“

Otočí se na muže stojícím za oběma diskutujícími, který okamžitě přistoupí ke svému veliteli.

PODDŮSTOJNÍK

Ano, pane?“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Jeli s námi i nějací správní úředníci?“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL (vstoupí do hovoru)

Ano, jsou ve škole. Velitel Kämpf si z toho utvořil hlavní stan!“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Karle, slyšel jsi podporučíka? Na co čekáš?!“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Je důležité, aby to tady do večera bylo!“

PORUČÍK HORST DAHLMEIER

Nebojte, taky bych se rád napil lahodného šnapsu.“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Otočí se směrem ke skupinkám, které hlídají Židy, kde stojí i FRITZ ZERBST a KURT GEMEIER.

Potřebuji 12 mužů! Vy všichni půjdete se mnou (ukáže směrem ke GEMEIEROVI a ZERBSTOVI), není potřeba, aby hlídala skoro celá rota vězně.“

KURT GEMEIER a ostatní muži přistoupí k PODPORUČÍKU PAULU FRENTZELOVI. Z jejich pohledů lze vyčíst podezíravost smísenou se strachem, jaké příkazy budou muset vykonat.

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Tak pojďte, musíme splnit ten dementní rozkaz!“

KURT GEMEIER

To jako jdeme na popraviště?“

PODPORUČÍK PAUL FRENTZEL

Výborný postřeh, ne nadarmo tady máte ze všech nejvyšší hodnost.“

Autor: Jan Zerbst | úterý 5.9.2017 15:04 | karma článku: 3.21 | přečteno: 87x

Další články blogera

Jan Zerbst

Cesta k lidskému zatracení - 2. jednání / 1. - 3. obraz

Kurt Gemeier započíná vykládat vyšetřovateli další část svého příběhu, možná se chce ospravedlnit, protože unesená holčička je židovského původu a major Kämpf má eminentní zájem na její záchraně. Délka textu je cca 8 minut.

10.10.2017 v 7:26 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 32 |

Jan Zerbst

Cesta k lidskému zatracení - 1. jednání / 16. - 17. obraz

Vojáci po celodenních popravách zahání únavu opět alkoholem v hospodě. Farář Benedykt vtrhne rozhněván do kanceláře velitele Kämpfa. Délka tohoto textu je cca 6 minut.

2.10.2017 v 10:02 | Karma článku: 3.88 | Přečteno: 106 |

Jan Zerbst

Cesta k lidskému zatracení - 1. jednání / 13. - 15. obraz

Prohlubují se rozpory mezi Kämpfem a Dahlmeierem. Příjezd opilé jednotky Trawniků problém s popravami nevyřeší, naopak se prohloubí šikana Židů a policisté musí opět nastoupit do čety lidského zatracení. Délka textu je cca 8 min.

28.9.2017 v 9:10 | Karma článku: 4.71 | Přečteno: 76 |

Jan Zerbst

Cesta k lidskému zatracení - 1. jednání / 11. - 12. obraz

Velitel Kämpf musí přistoupit na nový plán poprav, zatímco Kurt Gemeier se musí vyrovnat s tím, že poprvé vraždil. Délka tohoto textu je cca 8 minut.

19.9.2017 v 7:05 | Karma článku: 4.90 | Přečteno: 89 |

Další články z rubriky Poezie a próza

Gabriela Onderková

Na existenciální notečkú...

aneb Inspirováno mými literárními mistry..... poznáte kterými? Jako učitelka literatury musím někoho zkoušet i v době existenciální krize :-)

19.11.2017 v 17:26 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 66 | Diskuse

Marek Ryšánek

Sláva a uznání?

komu by se nelíbilo být ctěn, být známý a populární. To je přirozená lidská potřeba. Každému z nás dělá dobře, když je u lidí v úctě. Je v pořádku, když je to důsledek toho, že něco smysluplného vykonal,

19.11.2017 v 17:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 65 | Diskuse

Dita Jarošová

Sranda a láska ať zvítězí nad lží a nenávistí!

Když je jednomu či kolektivu nejhůře, uchýlí se k humoru. Máme v tom vybudovanou tradici, Hašek, Šabach, Škvorecký, Voskovec s Werichem, Suchý se Šlitrem, Svěrák s Uhlířem jsou jen pouhou namátkou výčtu české legrace.

19.11.2017 v 11:14 | Karma článku: 12.96 | Přečteno: 407 | Diskuse

Miroslav Pavlíček

Muž s gumovým člunem aneb o strachu

Tento příběh kdysi vyprávěl Otec Andrzej z kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Já se ho zde dnes pokusím převyprávět (téměř) beze slov.

18.11.2017 v 19:23 | Karma článku: 14.12 | Přečteno: 590 | Diskuse

Liběna Hachová

Obyčejný příběh jedné rodiny XXI.

Byl jednou jeden král... Těmito slovy celý příběh (ne)začal. A jak to bylo dál? Byla to jen pohádka nebo nebyla?

18.11.2017 v 19:00 | Karma článku: 14.72 | Přečteno: 326 | Diskuse
Počet článků 44 Celková karma 4.37 Průměrná čtenost 210

Jsem člověk, který relaxuje psaním; víc o mně není potřeba vědět.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.